جک زیر سطحی COMBI 740


جک زیر سطحی کمبی 740 فادینی راهکاری بسیار مناسب برای درب هایی می باشد که امکان نصب جک پارکینگی بازویی بر روی آنها به دلیل کمبود جا فراهم نمی باشد و یا کارفرما نمیخواهد بازوهای جک نمایان باشند.

جک زیرسطحی فادینی fadini مدل COMBI 740 راهکاری بسیار مناسب برای درب هایی می باشد که امکان نصب جک پارکینگی بازویی بر روی آنها به دلیل کمبود جا فراهم نمی باشد و یا کارفرما نمیخواهد بازوهای جک مشخص باشد و به دلیل بالا بردن زیبایی پروژه از جک های زیرسطحی می توان بهره برد.
جک زیرسطحی به جک نامرئی نیز معروف می باشد و همچنین این جک ها نصب متفاوتی دارند و برای نصب آن نیاز به فونداسیون و زیرسازی می باشد.
این محصول FADINI جمع و جور ، قوی و نامرئی است.
هیچ محدودیتی برای تردد ندارد و از تمام فن آوری های لازم برای باز کردن دربهایی به طول حداکثر هر لنگه 4 متر و وزن حداکثر هر لنگه 700 کیلوگرم را برخوردار می باشد.

محصولات مرتبط