پروژه اجرا شده در شرکت فولاد سازی و نورد گرم گلگهر سیرجان

پروژه اجرا شده در شرکت فولاد سازی و نورد گرم گلگهر سیرجان


 

موتور تورنادو آلمان

شرکت ایمن سازان قشم نماینده انحصاری موتور های تورنادو آلمان در ایران پروژه های بسیاری را در سطح کشور اجرا نموده است

در زیر نمونه ای از پروژه اجرا شده توسط تیم فنی و نصب در شرکت فولاد سازی و نورد گرم گلگهر سیرجان را مشاهده می نمایید .

شرکت فولاد سازی و نورد گرم گلگهر سیرجان

ایمن سازانایمن سازان

 

فرم نظر